This is an old revision of the document!
—-

> Scratch

Stage เวทีแสดง

ผลงานที่สร้างสรรค์ด้วย Scratch จะปรากฏในจอภาพเล็กๆ ที่เรียกว่า Stage ที่เปรียบเสมือนเวทีการแสดงของตัวละครนั่นเอง โดย Stage มีความกว้าง 480 หน่วยและสูง 360 หน่วย จุดกึ่งกลาง Stage คือตำแหน่งพิกัด 0,0


แหล่งข้อมูลPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.