การเผยแพร่ RSS ผ่าน i-Google

i-Google เป็นบริการหนึ่งของ Google ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริหารจัดการเนื้อหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น การเพิ่มกล่องข่าวจากแหล่ง RSS ต่างๆ โดยเมื่อ Login เข้าสู่ i-Google จะปรากฏรายการเลือกด้านขวาของ i-Google Banner

คลิกเลือก “เพิ่มเนื้อหา”

จากนั้นเลื่อนมาด้านล่าง คลิกเลือก “เพิ่มฟีดหรือ Gadget”

นำ URL ของ RSS Feed ที่ต้องการแสดงผลวางในช่อง “พิมพ์หรือวาง URL…” แล้วคลิกปุ่ม “เพิ่ม” เพียงเท่านี้ก็ได้กล่องแสดงเนื้อหาด้วยเทคนิค RSS จากแหล่งข้อมูลทีเ่ลือก


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.