แปลงหน้าเว็บธรรมดาเป็น RSS ด้วย html2rss

เว็บไซต์หลายเว็บพัฒนาด้วย HTML หรือเทคนิคที่ยังไม่รองรับ RSS เช่นเว็บไซต์ http://www.stks.or.th/wg/dmslib/ebook/ แต่ด้วยเครื่องมือฟรีออนไลน์ด้วย HTML2RSS ทำให้สามารถนำเนื้อหา HTML แบบ Static page มาแปลงเป็น RSS ได้ง่ายๆ เพียงเข้าเว็บไซต์ http://balluche.free.fr/html2rss แล้วป้อน URL ของเว็บที่ต้องการ เช่น http://www.stks.or.th/wg/dmslib/ebook/ ป้อนชื่อเว็บ RSS และคลิกรายการ Extract links from the content ดังภาพ

HTML 2 RSS

เมื่อคลิกปุ่ม convert html to rss รอสักครู่จะปรากฏลิงก์ RSS จากเนื้อหาเว็บเพื่อนำไปใช้ต่อไป

หรือจะศึกษาจากเครื่องมืออื่นๆ ในเว็บนี้ได้ครับ http://www.masternewmedia.org/convert_web_pages_content_into_rss_feeds/


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.