ความต้องการพื้นฐาน

Microsoft Producer ซอฟต์แวร์ฟรีของบริษัทไมโครซอฟต์ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.microsoft.com/office/powerpoint/producer การทำงานจะต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000/XP/2003 ไว้ก่อน

เมื่อดาวน์โหลดแล้วสามารถดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมเพื่อติดตั้ง ระบบติดตั้งโปรแกรมเป็นระบบอัตโนมัติหลังจากนั้นจะปรากฏรายการเมนูเรียกใช้งานดังนี้

Microsoft Producer ทำงานได้กับคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

  1. ความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง 400 MHz (เช่น Celeron, Pentium III หรือ เทียบเท่า)
    • หน่วยความจำ (RAM) 128 MB
    • เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ 2 GB
  2. อุปกรณ์ตัดต่อเสียง สำหรับใช้ตัดต่อเสียง
  3. อุปกรณ์ตัดต่อวีดิทัศน์ สำหรับใช้ตัดต่อวีดิทัศน์
  4. Microsoft Windows 2000 Professional กับ Service Pack 1 หรือล่าสุด, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional หรือ Windows XP Tablet PC Edition
  5. Microsoft PowerPoint 2002 หรือ Microsoft Office PowerPoint 2003Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.