บทเรียนมัลติมีเดียด้วย Microsoft Producer

เทคโนโลยีไอซีที (ICT) นับได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการบูรณาการการเรียนรู้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะจุดเด่นในเรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อผสม (Multimedia) ทำให้สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ที่นำเสนอได้พร้อมๆ กันทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมหลักโปรแกรมหนึ่งที่ติดตั้งมากับคอมพิวเตอร์เกือบ 100% ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ครู อาจารย์ นิสิต นักเรียนคงไม่มีใครไม่รู้จักโปรแกรมนี้ ด้วยคุณสมบัติการสร้างสื่อนำเสนอที่ง่ายทำให้การนำเสนอข้อมูลต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมนี้เสมอ การนำเสนอข้อความ พร้อมๆ กับเสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ได้รับความสนใจมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีความยุ่งยากอยู่มาก เนื่องจากการสร้างสื่อเสียง หรือภาพเคลื่อนไหว โดยเฉพาะวีดิทัศน์ จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือประกอบเพิ่มเติม

บริษัทไมโครซอฟต์ จำกัด ได้ตอบสนองความต้องการสร้างสื่อที่สามารถนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์ด้วยโปรแกรมหลัก คือ Microsoft PowerPoint จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพได้แก่ Microsoft Producer for Microsoft PowerPoint ที่จะช่วยให้การบันทึกเสียง หรือถ่ายภาพเคลื่อนไหว นำเสนอไฟล์ภาพเคลื่อนไหว พร้อมๆ กับการจัดลำดับการนำเสนอให้สอดคล้องประสานกับเนื้อหาสไลด์ อันเป็นการปฏิวัติการสร้างสื่อเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดียให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทำได้ภายในโปรแกรมเดียว ไม่ต้องอาศัยโปรแกรมเสริมอื่นๆ เพิ่มเติมมากมายเหมือนแต่ก่อน สื่อการเรียนรู้ที่สร้างเรียบร้อยแล้ว สามารถนำเสนอได้ทั้งระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนำเสนอออฟไลน์ (Offline) เช่น ซีดีรอม (CD-ROM) ก็ได้

ตัวอย่างสื่อจาก ProducerPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.