เตรียมตัวก่อนขึ้นเวที

การนำเสนอผลงานต่างๆ ในที่สาธารณะ หรือต่อผู้ฟังจำนวนมาก มีข้อควรคำนึง ดังนี้

 • ไม่แสดงภาพใดๆ จนกว่าคุณพร้อมที่จะพูดประโยคแรก ทั้งก่อนและขณะนำเสนอ
 • ไม่ควรเปิดๆ ปิดไฟภายในห้องขณะนำเสนอ ควรทดสอบสถานที่ก่อนนำเสนอทุกครั้ง
 • ควรไปถึงสถานที่บรรยายก่อนเวลาอันควร
 • ศึกษาสภาพของห้องบรรยาย
 • ควรให้ความสำคัญกับผู้ฟังมากกว่าภาพ
 • ให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่นำเสนอทีละจุด
 • เมื่อนำเสนอเสร็จ แล้วปิดสื่อนำเสนอก่อน แล้วจึงเข้าสู่ส่วนซักถามข้อสงสัย
 • ขณะนำเสนอถ้ามีการใช้แสงนำทาง หรือแสงเลเซอร์ ระวังอาการสั่นของมือ
 • หากไม่สามารถควบคุมอาการสั่นได้ ให้ใช้เมาส์ หรือใช้ประโยคแทน เช่น “คุณจะเห็น…ชัดเจนที่มุมขวาบนของสไลด์รูปนี้” เป็นต้น
 • ห้ามแกว่งด้ามชี้แสงเลเซอร์
 • ห้ามหมุนแสงเลเซอร์รอบคำ ให้ใช้วิธีการชี้ค้างไว้
 • ห้ามลากแสงเลเซอร์จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง

ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.