This is an old revision of the document!
—-

การงานเนื้อหาด้วย Tab

Tab เป็นการพิมพ์งานที่ใช้ตัวหยุดระยะ (Tab) กำกับงานพิมพ์ เพื่อควบคุมตำแหน่งของข้อมูลให้มีตำแหน่งเดียวกัน เช่น การพิมพ์รายการตัวเลข ควรควบคุมตำแหน่งทศนิยมให้มีหลักที่ตรงกัน

ตัวอย่างงานพิมพ์ด้วยแท็ปลักษณะต่างๆ
ตัวอย่างงานพิมพ์ด้วยแท็ปลักษณะต่างๆ

หากมีความจำเป็นต้องพิมพ์งานลักษณะข้างต้น ควรใช้ความสามารถ Tab ควบคุมการพิมพ์ โดย

1) สร้างสไลด์ใหม่โดยเลือก Layout เป็น Title & Text
Title & Text Layout
2) เปิดแถบไม้บรรทัดจากคำสั่ง View Ruler
Ruler
3) คลิกเมาส์ในกรอบพิมพ์ข้อความ โดยปกติ PowerPoint จะแสดงรายการเป็น Bullet จึงต้องปิด Bullet โดยคลิกที่ปุ่ม Bullets Bullet
4) เลือกลักษณะ Tab ที่ต้องการใช้งาน
Tab Control
แท็ปชิดซ้ายแท็ปชิดซ้าย
แท็ปกึ่งกลางแท็ปกึ่งกลาง
แท็ปชิดขวาแท็ปชิดขวา
แท็ปทศนิยมแท็ปทศนิยม

5) การกำหนดระยะแท็ป ให้เลือกประเภทแท็ป แล้วนำเมาส์ไปคลิกในแถบไม้บรรทัด จะปรากฏสัญลักษณ์แท็ปที่เลือก ณ ตำแหน่งที่คลิกเมาส์ สามารถปรับย้ายตำแหน่งโดยการลากแล้วปล่อย หรือลบทิ้งโดยคลิกแล้วลากออกจากแถบไม้บรรทัด


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.