Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


powerpoint:resize-image 2008/10/19 09:05 powerpoint:resize-image 2008/10/19 09:30 current
Line 3: Line 3:
====== ย่อขนาดรูปภาพ ====== ====== ย่อขนาดรูปภาพ ======
-ภาพที่นำเข้ามาในสไลด์ +ภาพที่นำเข้ามาในสไลด์ หากมีขนาดไม่เหมาะสม สามารถปรับขนาดได้โดยการคลิกที่ภาพ แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่มุมใดมุมหนึ่งของภาพ ปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียกว่า Handle เมื่อนำเมาส์มาชี้จะปรากฏเมาส์เป็นลูกศรเฉียง 2 หัว กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วย่อหรือขยายภาพ (ส่วนมากควรใช้การย่อ)
-{{:powerpoint:inst-pic02.gif|}}+{{:powerpoint:resize01.gif|}}
-เมื่อคลิกเลือก Show Picture Toolbar จะปรากฏชุดเครื่องมือดังนี้+หรือจะใช้วิธีการปรับขนาดภาพแบบกำหนดพิกัดความกว้าง ความสูง โดยคลิกปุ่มเมาส์ขวา แล้วเลือกคำสั่ง Format Picture
-{{:่powerpoint:image194.png|Picture Toolbar}}+{{:powerpoint:resize02.gif|}}
-โดยแต่ละปุ่มมีหน้าที่ดังนี้+ปรากฏบัตรรายการ ดังนี้
-{{:่powerpoint:image196.png|Insert Picture}} นำภาพอื่นมาใส่เพิ่มในเอกสาร+{{:powerpoint:resize03.gif|}}
-{{:่powerpoint:image197.png|Image Control}} Image Control ควบคุมลักษณะของภาพ ได้แก่ สีตามภาพ (Automatic), สีโทนขาวดำ, สีขาวดำ และสีอ่อนแบบลายน้ำ +คลิกเลือกรายการ Size จากนั้นระบุค่าความกว้าง และความสูงตามต้องการ แล้วจึง OK
- +
-{{:่powerpoint:image198.png|Color}} ชุดควบคุมเกี่ยวกับความเข้ม ความสว่าง ความคมชัดของภาพ  +
- +
-{{:่powerpoint:image199.png|Crop Picture}} ใช้ในการตัดภาพ วิธีการใช้ได้แก่ +
-      * คลิกที่ภาพที่ต้องการตัด +
-      * คลิกปุ่มเครื่องมือ Crop Picture  +
-      * เมาส์จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นสัญลักษณ์ {{:่powerpoint:image200.png|Pointer}} +
-      * นำเมาส์ไปชี้ที่ Handle ณ ตำแหน่งที่ต้องการตัดภาพ เช่น หากต้องการตัดภาพด้านขวา ก็นำเมาส์ไปชี้ที่ Handle ด้านขวาของภาพ +
- +
-{{  :่powerpoint:image202.png  |Crop}} +
- +
-      * กดเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์เข้าไปในภาพ จะพบว่าภาพส่วนนั้นจะหายไป +
-      * การคืนสภาพของภาพ ให้ลากเมาส์กลับออกมา +
- +
-{{:่powerpoint:image204.png|Rotate}} หมุนภาพ +
- +
-{{:่powerpoint:image205.png|Line style}} Line Style ใส่เส้นลักษณะต่างๆ รอบภาพ +
- +
-{{:่powerpoint:image206.png|Compress Picture}} ปรับคุณภาพของภาพ เมื่อคลิกจะปรากฏตัวเลือกดังนี้ +
- +
-{{  :่powerpoint:image207.png  |Compress Picture}}+
---- ----

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.