> Microsoft PowerPoint

นำเสนอสไลด์เพียง 1/4 ของจอภาพ

การนำเสนอสไลด์ปกติจะใช้ปุ่ม Slide show แต่ถ้าเราลองคลิกปุ่มนี้พร้อมๆ กับกดปุ่ม Ctrl จะปรากฏผลการนำเสนออีกรูปแบบ ทดลองดูนะครับ


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.