การติดตั้งแม่แบบสไลด์ .potx

Microsoft Office PowerPoint 2007 มีฟอร์แมตเอกสารแม่แบบสไลด์เป็น .potx ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากแหล่งต่างๆ ที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต หรือหน่วยงานจะพัฒนาแม่แบบสไลด์ของตนเอง ดังตัวอย่างของ สวทช.

ทั้งนี้เมื่อดาวน์โหลดแล้วจะมีขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้

1) ดาวน์โหลดแม่แบบสไลด์ ตัวอย่าง แม่แบบสไลด์ สวทช. .potx
2) บันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ในโฟลเดอร์ C:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Templates ทั้งนี้คำว่า \user อาจจะถูกปรับเปลี่ยนตามคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
3) เมื่อเปิด Microsoft Office PowerPoint 2007 เลือกคำสั่ง Quick Button, New แล้วเลือกรายการ My Template

4) เลือกแม่แบบสไลด์ที่ต้องการ จะปรากฏสไลด์พร้อมสร้างจากแม่แบบที่เลือก


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.