> OSS & Freeware

สร้างสรรค์งานกราฟิกสุดสวยด้วย Project Dogs waffle

Project Dogs Waffle (PD) โปรแกรมสร้างสรรค์งานกราฟิกสุดสวย (Paint Program) ด้วยเครื่องมือวาดภาพทั้งแปรง ภู่กัน กระดาษเคลือบลักษณะต่างๆ พร้อมทั้ง Effect สร้างสรรค์ภาพกราฟิกที่พร้อมจะเนรมิตงานกราฟิกได้ตามจินตนาการ เน้นการสร้าง Texture สนับสนุนการนำเข้า (Import) ไปใช้กับสื่อทุกรูปแบบ เช่น 3D, CAD, Movie และงานผลิต VDO ทั้ง PAL และ NTSC

ทำงานกับโปรแกรม

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ http://www.squirreldome.com/cyberop.htm

โปรแกรมที่ดาวน์โหลดจะชื่อ Dogwaffle_Install_1_2_free.exe เมื่อติดตั้งแล้วได้โปรแกรมปรากฏใน Start, Program, Project dogwaffle การสร้างงานกราฟิกต้องเลือกรูปแบบของ Output และขนาดชิ้นงาน โดยเมื่อเรียกใช้งานโปรแกรมหรือสร้างชิ้นงานใหม่ ด้วยคำสั่ง File, New โปรแกรมจะสอบถามข้อมูลชิ้นงานกราฟิก ดังนี้

เลือกขนาดของชิ้นงาน และฟอร์แมตของ Output เช่น ถ้าต้องการสร้างงานกราฟิกสำหรับคอมพิวเตอร์ ก็เลือกฟอร์แมตเป็น VGA แต่ถ้าต้องการใช้กับการผลิต VDO ก็เลือก PAL หรือ NTSC

Panel

Panel จะเป็นหน้าต่างควบคุมเครื่องมือ หรือฟังก์ชันสร้างสรรค์งาน โดยมีลักษณะเป็นกรอบเล็กๆ เช่น Zoom Panel จะมีลักษณะ ดังนี้

Zoom panel

การเรียกใช้งาน Panel ให้เลือกจากเมนูคำสั่ง Window โดยมี Panel ดังนี้

 • Alpha Panel ควบคุมความโปร่งใส ความโปร่งแสงของสี
 • Brush Setting Panel ควบคุมลักษณะของแปรง หรือพู่กัน
 • Brush Images Panel ควบคุมลักษณะของหัวแปรงทาสี หรือพู่กัน
 • Fill/Gradient Panel ควบคุมการเติมสี หรือไล่เฉดสีให้กับชิ้นงาน
 • Optipustics Panel ควบคุมการสร้างลักษณะพิเศษให้กับชิ้นงาน
 • Paper Panel ควบคุมการสร้าง Background ด้วยลวดลายต่างๆ
 • Plug-in Panel ควบคุมการเรียกใช้งาน Plug-ins
 • Zoom Panel ควบคุมมุมมองภาพ การย่อ/ขยายภาพ

ศึกษาการใช้งานจากแบบฝึกปฏิบัติ

การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วยการฝึกปฏิบัติจริง จะเห็นภาพการใช้โปรแกรมได้ชัดเจนกว่าการศึกษาเครื่องมือแต่ละชิ้น ดังนั้นเนื้อหาในส่วนนี้จะแนะนำการใช้งานโปรแกรม จากการฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจลองนำไปทดลอง และเพิ่มทักษะด้วยตนเองต่อไป

Sky

 • สร้างงานใหม่ด้วยคำสั่ง File, New
 • เลือกฟอร์แมตที่เหมาะสม ตัวอย่างคือ 800 x 600 Super VGA
 • เลือกคำสั่ง Filter, Render, Sky…

 • เลือกสีท้องฟ้า โดยให้ Sky color และ Fog color มีสีที่แตกต่างกัน
 • คลิกปุ่ม Apply เพื่อดูผลที่ปรากฏ
 • ทดลองเปลี่ยนสี หรือปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ จากรายการ แล้วคลิกปุ่ม Apply
 • ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ คลิกปุ่ม Ok
 • บันทึกไฟล์ด้วยคำสั่ง File, Save… โดยเลือกฟอร์แมตเป็น .bmp ซึ่งสามารถนำไปใช้งานกับโปรแกรมสร้างงานกราฟิกอื่นๆ ได้ตามต้องการ

SkyBlast

 • สร้างงานใหม่ด้วยคำสั่ง File, New
 • เลือกฟอร์แมตที่เหมาะสม ตัวอย่างคือ 800 x 600 Super VGA
 • สร้างลวดลายท้องฟ้า ตามแบบฝึกปฏิบัติ Sky
 • คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่เครื่องมือ Linear Tool แล้วเลือกคำสั่งย่อย Nova เพื่อสร้าง Effect แบบรัศมี
 • เลือกสีโดยคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์เลือกสีของแสงรัศมี จากปุ่ม primary and secondary colors บน Tool panel และเลือก Secondary Color เลือกสีโดยคลิกปุ่มขวาของเมาส์

 • เลื่อนเมาส์ไปชี้ ณ ตำแหน่งที่ต้องการสร้างรัศมีของแสง โดยจุดที่คลิกจะเป็นจุดศูนย์กลาง เลื่อนเมาส์ให้มีรัศมีตามขนาดที่ต้องการ เมื่อปล่อยเมาส์ จะปรากฏเป็นรัศมีของแสง ดังนี้

 • ทำซ้ำ โดยให้จุดเริ่มต้น เป็นตำแหน่งเดิม แต่ให้เปลี่ยนทิศทางการลากเมาส์ จนได้ลักษณะของแสงรัศมีที่ต้องการ ถ้าผิดพลาดย้อนกลับโดยกดปุ่ม Ctrl+Z
 • ทำให้มีลักษณะการระเบิดของบรรยากาศรอบๆ รัศมี โดยคลิกเลือกคำสั่ง Filter, Blur, Zoom blur

 • ปรับแต่งสีครั้งสุดท้ายด้วยคำสั่ง Filter, Convolve, Color emboss…
 • บันทึกไฟล์ นำไปสร้างสรรค์ ดังตัวอย่าง

ผนังลายอิฐบล็อก

 • สร้างงานใหม่ด้วยคำสั่ง File, New
 • เลือกฟอร์แมตที่เหมาะสม ตัวอย่างคือ 800 x 600 Super VGA
 • สร้างลายผนังด้วยคำสั่ง Filter, Render, Dread Plating… ปรับค่าตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม Ok
 • สร้างลวดลายอิฐ ด้วยคำสั่ง Filters, Artistic, Tarnish… ปรับค่าตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม Ok
 • สร้างความนูนให้กับลายอิฐ ด้วยคำสั่ง Filter, Convolve, Color emboss… ปรับค่าตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม Ok
 • สร้างความเก่าให้กับลายอิฐ เนื่องจากผ่านฝน ผ่านร้อน ด้วยคำสั่ง Filter, Artistic, Wet paint… ปรับค่าตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม Ok

กิ่งสน

 • สร้างงานใหม่ด้วยคำสั่ง File, New
 • เลือกฟอร์แมตที่เหมาะสม ตัวอย่างคือ 800 x 600 Super VGA
 • เปิด Optipustics Panel ด้วยคำสั่ง Window, Optipustics panel คลิกปุ่ม Settings… เลือกรายการ Grass.opt โดยการดับเบิลคลิก และคลิกเลือก Enabled

 • เลือกเครื่องมือ Paint นำเมาส์ไปคลิกบนพื้นที่วาดภาพ สังเกตผลที่ปรากฏ ทดลองทำซ้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบจังหวะการคลิก และลากเมาส์ ทดลองเปลี่ยนค่า Settings ของ Optipustics เป็นค่าอื่นๆ แล้วลองทำซ้ำเพื่อเปรียบเทียบผล

การสร้างสรรค์งานกราฟิกหลายรูปแบบ ทำได้ยาก เช่น การสร้างกิ่งสน หรือการแตกแขนงของกิ่งไม้ แต่ด้วย Project Dogs Waffle ทำให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงไม่กี่นาที จึงนับว่าเป็นโปรแกรมเสริมการสร้างสรรค์งานกราฟิกที่ควรมีไว้ในคอมพิวเตอร์อย่างยิ่ง


ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.