This is an old revision of the document!
—-

รวมซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา สำหรับระบบปฏิบัติการ Ubuntu

ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ที่ทดสอบบนระบบปฏิบัติการ Ubuntu โดยเน้นซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ซอฟต์แวร์ลักษณะเด่นหมายเหตุ
eToysซอฟต์แวร์พัฒนาการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนนำจินตนาการของตนเอง มาออกแบบเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ พร้อมระบบโต้ตอบและมัลติมีเดียตามแนวคิด Media Authoring
Scratchซอฟต์แวร์พัฒนาการเรียนการสอนอีกโปรแกรมจาก MIT ที่ให้ผู้เรียนนำจินตนาการของตนเอง มาออกแบบเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ พร้อมระบบโต้ตอบและมัลติมีเดียตามแนวคิดการเขียนโปรแกรมด้วยชุดคำสั่งสำเร็จรูปที่นำมาต่อเป็นโครงสร้างคำสั่ง แทนการเขียนเป็นชุดคำสั่ง
OpenOffice.orgชุดซอฟต์แวร์งานสำนักงานยอดฮิต ประกอบด้วยโปรแกรมเอกสารงานพิมพ์ แผ่นงานคำนวณ สื่อนำเสนอ การจัดการฐานข้อมูล วาดภาพ และสมการคณิตศาสตร์
Scribusโปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ทั้งบัตรเชิญ บัตรอวยพร นามบัตร แผ่นพับ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ
OpenProjโปรแกรมบริหารโครงการ
PDF ediotโปรแกรมช่วยสร้างเอกสาร PDF
FreeMindโปรแกรมช่วยสร้าง Mind map
XMindโปรแกรมช่วยสร้าง Mind map
Kompozerโปรแกรมช่วยออกแบบพัฒนา web site
Amayaโปรแกรมช่วยออกแบบพัฒนา web site
GIMPซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ ตกแต่ง สร้างสรรค์งานกราฟิก
MyPaintซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ ตกแต่ง สร้างสรรค์งานกราฟิก
DrawPileซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ ตกแต่ง สร้างสรรค์งานกราฟิก
Picasaซอฟต์แวร์แสดงคลังภาพ รวมเครื่องมือจัดการภาพ
Inkscapeซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ผลงานกราฟิกแบบ Vector
Blenderซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ผลงานกราฟิก 3D
Diaซอฟต์แวร์ออกแบบผังงาน
Audacityโปรแกรมจัดการเสียงที่ดีมากโปรแกรมหนึ่ง ช่วยในการบันทึก ตัดต่อ ใส่ Effect และแปลงเป็น MP3 พร้อมใช้งาน
Open MovieEditorโปรแกรมจัดการ VDO ช่วยในการบันทึก ตัดต่อ ใส่ Effect
Tux Math เกมฝึกทักษะการคำนวณที่ดีมาก มีรูปแบบการคำนวณหลากหลาย
Tux Typingเกมฝึกทักษะการพิมพ์ดีดของน้องๆ ที่ต้องการฝึกหัดพิมพ์ดีด
Celestriaท่องอวกาศ ศึกษาท้องฟ้า ดวงดาวบนจอคอมพิวเตอร์
Incollectorซอฟต์แวร์จัดเก็บบริหารสื่อดิจิทัล
Google Gadgetหลากหลาย Gadget จาก Google

ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.