This is an old revision of the document!
—-

รวมซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา สำหรับระบบปฏิบัติการ Ubuntu

ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ที่ทดสอบบนระบบปฏิบัติการ Ubuntu โดยเน้นซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ซอฟต์แวร์ลักษณะเด่นหมายเหตุ
eToysซอฟต์แวร์พัฒนาการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนนำจินตนาการของตนเอง มาออกแบบเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ พร้อมระบบโต้ตอบและมัลติมีเดียตามแนวคิด Media Authoring
Scratchซอฟต์แวร์พัฒนาการเรียนการสอนอีกโปรแกรมจาก MIT ที่ให้ผู้เรียนนำจินตนาการของตนเอง มาออกแบบเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ พร้อมระบบโต้ตอบและมัลติมีเดียตามแนวคิดการเขียนโปรแกรมด้วยชุดคำสั่งสำเร็จรูปที่นำมาต่อเป็นโครงสร้างคำสั่ง แทนการเขียนเป็นชุดคำสั่ง
OpenOffice.orgชุดซอฟต์แวร์งานสำนักงานยอดฮิต ประกอบด้วยโปรแกรมเอกสารงานพิมพ์ แผ่นงานคำนวณ สื่อนำเสนอ การจัดการฐานข้อมูล วาดภาพ และสมการคณิตศาสตร์
Scribusโปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ทั้งบัตรเชิญ บัตรอวยพร นามบัตร แผ่นพับ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ
Audacityโปรแกรมจัดการเรื่องเสียงที่ดีมากโปรแกรมหนึ่ง ช่วยในการบันทึก ตัดต่อ ใส่ Effect และแปลงเป็น MP3 พร้อมใช้งาน
Tux Math เกมฝึกทักษะการคำนวณที่ดีมาก มีรูปแบบการคำนวณหลากหลาย
Tux Typingเกมฝึกทักษะการพิมพ์ดีดของน้องๆ ที่ต้องการฝึกหัดพิมพ์ดีด

ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.