Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


oss:oss-ubuntu 2009/08/24 08:38 oss:oss-ubuntu 2010/04/13 20:46 current
Line 2: Line 2:
ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ที่ทดสอบบนระบบปฏิบัติการ Ubuntu โดยเน้นซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ที่ทดสอบบนระบบปฏิบัติการ Ubuntu โดยเน้นซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 +
 +^ซอฟต์แวร์^ลักษณะเด่น^หมายเหตุ^
 +^eToys|ซอฟต์แวร์พัฒนาการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนนำจินตนาการของตนเอง มาออกแบบเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ พร้อมระบบโต้ตอบและมัลติมีเดียตามแนวคิด Media Authoring| |
 +^Scratch|ซอฟต์แวร์พัฒนาการเรียนการสอนอีกโปรแกรมจาก MIT ที่ให้ผู้เรียนนำจินตนาการของตนเอง มาออกแบบเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ พร้อมระบบโต้ตอบและมัลติมีเดียตามแนวคิดการเขียนโปรแกรมด้วยชุดคำสั่งสำเร็จรูปที่นำมาต่อเป็นโครงสร้างคำสั่ง แทนการเขียนเป็นชุดคำสั่ง| |
 +^OpenOffice.org|ชุดซอฟต์แวร์งานสำนักงานยอดฮิต ประกอบด้วยโปรแกรมเอกสารงานพิมพ์ แผ่นงานคำนวณ สื่อนำเสนอ การจัดการฐานข้อมูล วาดภาพ และสมการคณิตศาสตร์| |
 +^Scribus|โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ทั้งบัตรเชิญ บัตรอวยพร นามบัตร แผ่นพับ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ| |
 +^OpenProj|โปรแกรมบริหารโครงการ| |
 +^PDF ediot|โปรแกรมช่วยสร้างเอกสาร PDF| |
 +^FreeMind|โปรแกรมช่วยสร้าง Mind map| |
 +^XMind|โปรแกรมช่วยสร้าง Mind map| |
 +^Kompozer|โปรแกรมช่วยออกแบบพัฒนา web site| |
 +^Amaya|โปรแกรมช่วยออกแบบพัฒนา web site| |
 +^GIMP|ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ ตกแต่ง สร้างสรรค์งานกราฟิก| |
 +^MyPaint|ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ ตกแต่ง สร้างสรรค์งานกราฟิก| |
 +^DrawPile|ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ ตกแต่ง สร้างสรรค์งานกราฟิก| |
 +^Picasa|ซอฟต์แวร์แสดงคลังภาพ รวมเครื่องมือจัดการภาพ| |
 +^Inkscape|ซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ผลงานกราฟิกแบบ Vector| |
 +^Blender|ซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ผลงานกราฟิก 3D| |
 +^Dia|ซอฟต์แวร์ออกแบบผังงาน| |
 +^Audacity|โปรแกรมจัดการเสียงที่ดีมากโปรแกรมหนึ่ง ช่วยในการบันทึก ตัดต่อ ใส่ Effect และแปลงเป็น MP3 พร้อมใช้งาน| |
 +^Open MovieEditor|โปรแกรมจัดการ VDO ช่วยในการบันทึก ตัดต่อ ใส่ Effect | |
 +^Tux Math |เกมฝึกทักษะการคำนวณที่ดีมาก มีรูปแบบการคำนวณหลากหลาย| |
 +^Tux Typing|เกมฝึกทักษะการพิมพ์ดีดของน้องๆ ที่ต้องการฝึกหัดพิมพ์ดีด| |
 +^Celestria|ท่องอวกาศ ศึกษาท้องฟ้า ดวงดาวบนจอคอมพิวเตอร์| |
 +^Incollector|ซอฟต์แวร์จัดเก็บบริหารสื่อดิจิทัล| |
 +^Google Gadget|หลากหลาย Gadget จาก Google| |
---- ----
Line 7: Line 33:
  * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +{{tag>courseware OSS Freeware "Open Source" แผนการเรียนการสอน Education "OpenOffice.org"}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.