This is an old revision of the document!
—-

> OSS & Freeware

แผนภูมิความคิดด้วย FreeMind

การเรียบเรียงความคิด เป็นปัญหาใหญ่ของคนหลายคน รวมถึงกลุ่มคนที่ร่วมประชุม สัมมนา ดังนั้นการเรียบเรียงความคิดในลักษณะการแตกแขนงด้วยผังภาพ จึงถูกพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เครื่องมือที่นำมาใช้ในการเรียบเรียงความคิดในปัจจุบัน ได้แก่ Mind Map (แผนภูมิความคิด)

Mind Map เป็นผลงานของนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ชื่อ โทนี่ บูซาน (Tony Buzan: www.mind-map.com) ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะครั้งแรกทางรายการ Use Your Head ของสถานีโทรทัศน์บีบีซี และหนังสือชื่อเดียวกันโดยสำนักพิมพ์บีบีซี เมื่อปี 2517 คำว่า Mind Map มีการแปลเป็นไทยอยู่หลายคำ เช่น แผนภูมิความคิด แผนผังมโนทัศน์

แผนภูมิความคิดนี้ ได้ถูกนำมาใช้ในการบันทึกความคิดต่างๆ ในลักษณะภาพ วิธีการเขียนเริ่มต้นจากเขียนคำ วลี หรือรูปภาพ (Image) ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ โดยเอาเป้าหมายหรือ
สิ่งที่อยากจะเห็นผลสำเร็จสุดท้ายเป็นฐานเริ่มต้น จากนั้นเริ่มเขียนบันทึกความคิดเห็น (Idea) โดยการแตกกิ่ง (braches) ออกไปรอบจุดกลาง แต่ละสาขาที่แตกออกไป สามารถมีกิ่งย่อยลงไปอีกได้ไม่จำกัด หมายความว่า Ideas หนึ่งสามารถทำให้เกิด Ideas ต่อเนื่องไปได้ และแต่ละกิ่งก้านสามารถเชื่อมโยงหากันได้ถ้าสัมพันธ์กัน โดยการเชื่อมโยงด้วยลูกศร ซึ่งจะทำให้แผนภูมิความคิดง่ายในการจดจำ

ดังนั้นแผนภูมิความคิด จึงเป็นเครื่องมือในการจัดระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเรียบง่ายที่สุด มีรูปแบบการจดบันทึกที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสามารถ “แสดงให้เห็นความคิด” ได้ง่ายและชัดเจน ใช้โครงสร้างตามหลักธรรมชาติที่แผ่กระจายออกมาจากจุดศูนย์กลาง ใช้เส้นโยง มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ และรูปภาพที่ผสมผสานร่วมกันอย่างเรียบง่าย สอดคล้องกับการทำงานของธรรมชาติของสมองเรา จึงทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนวิธีการจดบันทึกที่ยืดยาวเต็มไปด้วยอักษรอันน่าเบื่อมาเป็น Mind Map ให้ดูมีสีสันสดใส น่าจดจำและมีโครงสร้างการจัดเรียงข้อมูลที่ดี


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.