> OSS & Freeware

ป้องกันข้อมูลด้วย EasyEncripher

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ช่วยให้การส่งข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีผลร้ายตามมาก็คือ การละเมิดสิทธิ์ด้วยการเข้าไปดูข้อมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผย เช่น การส่งไฟล์เอกสารผ่านอีเมล์ไปยังผู้รับปลายทาง แต่ถูกละเมิดระหว่างทาง แนวทางแก้ไขที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง ก็คือ การเข้ารหัสไฟล์เอกสารที่ต้องการส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แล้วส่งไฟล์ที่ผ่านการเข้ารหัสไปยังผู้รับ พร้อมแจ้งวีธีการถอดรหัสด้วยช่องทางอีกช่องทางหนึ่ง

การเข้ารหัส และการถอดรหัส มีเทคโนโลยีที่นำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ และเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไป แต่ด้วยซอฟต์แวร์ EasyEncripher จะช่วยให้การเข้ารหัส และถอดรหัส เป็นไปได้อย่างง่าย ผู้ใช้ไม่ต้องศึกษาเทคโนโลยีการเข้ารหัส และถอดรหัสที่รู้สึกว่าจะยากเย็นแสนเข็น เพราะทุกอย่างเป็นหน้าที่ของโปรแกรม

EasyEncripher เป็น Freeware ที่รองรับการเข้ารหัสไฟล์เอกสารได้หลากหลายฟอร์แมต เช่น exe, zip, rar, mp*, wav, rm*, bmp, jpg, avi, doc รวมทั้งข้อความจากการพิมพ์ผ่านโปรแกรม (Text) โดยอาศัยเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่มีในปัจจุบัน ให้ผู้ใช้ได้เลือกตามความชอบ เช่น เทคโนโลยี Blowfish, 3Way, Gost, IDEA, Skipjack และ Cast 256 สามารถกำหนดรหัสควบคุมการเข้า และถอดรหัสได้ถึง 56 หลัก

เรียกใช้งานโปรแกรม

EasyEncripher สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ เมื่อดับเบิลคลิกจะปรากฏรายการไฟล์โปรแกรม จากหน้าต่างโปรแกรม Unzip ให้ดับเบิลคลิกที่รายการโปรแกรม Setup แล้วเลือกตามที่โปรแกรมระบุ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนติดตั้งที่ง่ายและสะดวก เมื่อติดตั้งเรียบร้อย จะปรากฏเมนูคำสั่งเรียกโปรแกรมใน Start Menu คือ Start, Program, Easy Encipher v1.0a+ Free Edition, EasyEncipher

การเข้ารหัสไฟล์เอกสาร

การเข้ารหัสไฟล์เอกสาร ทำได้โดยเตรียมไฟล์เอกสารต้นฉบับ เมื่อเปิดใช้งานโปรแกรม ก็จะปรากฏหน้าต่างทำงาน ดังนี้

จอภาพ EasyEncripher

 • คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างชุดการเข้ารหัสใหม่ (New Project) โดยมีหน้าต่างควบคุมดังนี้

 • Plain Text ระบุชื่อโปรเจ็ค
 • Input File เลือกไฟล์ที่ต้องการเข้ารหัส
 • Output File เลือกไดรฟ์ โฟลเดอร์ และกำหนดชื่อไฟล์ที่ผ่าน
 • การเข้ารหัสแล้ว โปรแกรมจะกำหนดส่วนขยายไฟล์ เป็น .eed
 • Password & Verify รหัสสำหรับการถอดรหัส ระบุได้ถึง 56 หลัก
 • Mode เลือก Encripherment เนื่องจากเป็นการเข้ารหัส
 • Algorithms เลือกรูปแบบการเข้ารหัสที่ต้องการ
 • Delete original files ลบไฟล์ต้นฉบับเมื่อเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วหรือไม่
 • เมื่อกำหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK จะปรากฏรายการที่กำหนดในหน้าต่างโปรแกรม

 • เลือกชุดเอกสารที่ต้องการเข้ารหัส คลิกปุ่ม Go! เพื่อเข้ารหัสไฟล์เอกสาร จะได้ไฟล์ .eed ในไดรฟ์ และโฟลเดอร์ที่ระบุไว้ในรายการ Output File

การส่งเอกสาร

ไฟล์เอกสารที่เข้ารหัสแล้ว สามารถส่งไปยังผู้รับปลายทางโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น E-Mail หรือ FTP หรือ MSN หรือ ICQ ทั้งนี้ควรติดตั้งโปรแกรมนี้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งเอกสารและผู้รับเอกสาร ผู้ส่งควรแยกการส่งไฟล์เอกสาร ออกจากการส่งข้อมูลการถอดรหัส เพื่อป้องกันการบุกรุกระหว่างทาง

การถอดรหัสไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสารที่เข้ารหัสแล้ว จะไม่สามารถเปิดดูได้โดยดับเบิลคลิก จะต้องนำไฟล์ดังกล่าวไปถอดรหัสด้วย Algorithm และรหัสที่ผู้สร้างกำหนดไว้ก่อน จึงจะได้ไฟล์เอกสารเหมือนต้นฉบับก่อนการเข้ารหัส การถอดรหัสใช้วิธีการเดียวกับการเข้ารหัสแต่เปลี่ยนรายการ Mode เป็น Decripherment เนื่องจากเป็นการเข้ารหัส โดยจะต้องป้อนรหัสผ่าน และ Algorithms ให้ตรงกับการเข้ารหัส

เมื่อกำหนดรายการต่างๆ แล้วให้คลิกปุ่ม Ok และปุ่ม Go! เพื่อเริ่มถอดรหัสไฟล์ที่เลือก

ผู้ส่งเอกสารที่เข้ารหัส จะต้องแจ้งรหัสผ่านและ Algorithms ให้กับผู้รับด้วยทุกครั้ง ผู้รับเอกสารจึงจะสามารถถอดรหัสไฟล์ได้อย่างถูกต้อง


ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.