จำลองพีซีเป็น Web Server ด้วย AppServ

การจำลองพีซีเป็น Web Server ไม่ยากด้วยความสามารถของ AppServ โดยโปรแกรมนี้ประกอบด้วยโปรแกรมย่อย คือ Apache ที่เป็นโปรแกรมหลักในการจำลองพีซีเป็นเครื่องแม่ข่ายเว็บ MySQL โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลระบบเปิด PHP โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันมากโปรแกรมหนึ่ง รวมทั้ง PHPMyAdmin โปรแกรมจัดการระบบต่างๆ ผ่านเว็บ โปรแกรม AppServ ทำงานได้ดีกับคอมพิวเตอร์พีซีและโน้ตบุ๊คที่ติดตั้ง Microsoft Windows เกือบทุกรุ่น โดยดาวน์โหลดโปรแกรม AppServ ได้ที่ http://www.appservnetwork.com

เมื่อดาวน์โหลดจะมีวิธีติดตั้ง ดังนี้

ขั้นตอนของการติดตั้ง
ขั้นตอนของการติดตั้ง

ยอมรับลิขสิทธิ์โปรแกรม
ยอมรับลิขสิทธิ์โปรแกรม

เลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้ง
เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่จะติดตั้ง

เลือกโปรแกรมที่จะติดตั้ง
เลือกโปรแกรมที่จะติดตั้ง ควรเลือกทุกโปรแกรม

ระบุค่าติดตั้ง
ระบุค่าติดตั้ง

ระบุค่าติดตั้ง
ระบุค่าติดตั้ง

โดย

  • Server name ให้ระบุเป็น localhost
  • Administrator's e-Mail Address ให้ระบุอีเมล์ของผู้ดูแลระบบ
  • Apache HTTP Port ให้ระบุเป็น 80

ระบุรหัสผ่าน
ระบุรหัสผ่าน จะต้องจำด้วย

เลือกภาษาของระบบ
เลือกภาษาของระบบ กรณีใช้ภาษาไทยแนะนำให้เลือกเป็น UTF-8

เริ่มโปรแกรม
คลิกเลือกทุกรายการเพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม

การปรับแต่งค่า Congif ที่จำเป็น

การพัฒนาเว็บมักจะเกี่ยวข้องกับการโอนแฟ้มเอกสาร Upload หรือการประมวลผลต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องปรับแต่งค่า Config ของ Web Server ให้เหมาะสม โดยเลือกคำสั่ง Start, Program, AppServ, Configuration Server, PHP Edit the php.ini Configuration File เพื่อเปิดไฟล์ php.ini ด้วยโปรแกรม NotePad ดังนี้

จากนั้นค้นหารายการ เพื่อปรับแก้ไขดังนี้

max_execution_time ควรมากกว่า 120
max_input_time ควรมากกว่า 120
memory_limit ควรมากกว่า 64M
post_max_size ควรมากกว่า 20M
upload_max_filesize ควรมากกว่า 20M

ทั้งนี้การปรับแก้ไขจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ จากนั้นบันทึกไฟล์ ปิดไฟล์แล้วสั่ง Restart Server ด้วยคำสั่ง Start, Program, AppServ, Control Server by Service, Apache Restart

ปัญหา AppServ กับ Windows Vista & 7

หากติดตั้ง AppServ กับ Windows Vista หรือ Windows 7 แล้วเกิดปัญหาทำงานไ่ม่ได้ลองแก้ไขโดยเปิดไฟล์ C:\windows\system32\drivers\etc\hosts แ้ล้วเอาเครื่องหมาย # หน้าบรรทัด localhost 127.0.0.1 ออก จากนั้นลองเรียกโปรแกรมอีกครั้งนะครับ


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.