Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


openoffice:word-creation-instruction 2008/10/18 10:19 openoffice:word-creation-instruction 2008/10/18 10:53 current
Line 24: Line 24:
โปรแกรมงานพิมพ์แต่ละโปรแกรม มักจะมีค่ากำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวกับเอกสารเฉพาะแตกต่างกันไป เช่น ค่ากำหนดเกี่ยวกับแถบไม้บรรทัด (Ruler) หน่วยวัดบนแถบไม้บรรทัด (นิ้ว หรือเซนติเมตร) และระยะกระโดด (Tab) การปรับแต่งค่าติดตั้งเหล่านี้ให้เหมาะสมกับความถนัด และลักษณะงานพิมพ์ จะช่วยให้การสร้างงานพิมพ์มีความสะดวกมากขึ้น โปรแกรมงานพิมพ์แต่ละโปรแกรม มักจะมีค่ากำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวกับเอกสารเฉพาะแตกต่างกันไป เช่น ค่ากำหนดเกี่ยวกับแถบไม้บรรทัด (Ruler) หน่วยวัดบนแถบไม้บรรทัด (นิ้ว หรือเซนติเมตร) และระยะกระโดด (Tab) การปรับแต่งค่าติดตั้งเหล่านี้ให้เหมาะสมกับความถนัด และลักษณะงานพิมพ์ จะช่วยให้การสร้างงานพิมพ์มีความสะดวกมากขึ้น
 +
 +===== หน่วยวัด =====
 +
 +หน่วยวัด จะควบคุมตั้งแต่ขนาดกระดาษ ระยะขอบ ตำแหน่งแท็บ ขนาดวัตถุ ทั้งนี้ผู้ใช้บางคนมีความเข้าใจในหน่วยวัดที่มีหน่วยเป็นนิ้ว ในขณะที่ค่ากำหนดเดิมของโปรแกรมเป็นเซนติเมตร ซึ่งอาจจะทำให้การกำหนดระยะขอบ หรือระยะกระโดดผิดพลาด หรือไม่สะดวก เพราะหน่วยวัดต่างกัน ดังนั้นการปรับแต่งค่ากำหนดเบื้องต้นเหล่านี้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ จะทำให้การทำงานเกิดความสะดวกมากกว่า
 +
 +  * เลือกเมนูคำสั่ง Tools, Options...  แล้วคลิกเลือกรายการ OpenOffice.org Writer จากรายการด้านซ้ายของหน้าต่างทำงาน
 +  * คลิกเลือกรายการย่อย General
 +  * รายการ Measurement เลือกหน่วยมาตรวัดที่ต้องการ เช่น นิ้ว หรือเซนติเมตร
 +  * รายการ Tab stops กำหนดค่าระยะกระโดด (Tab) บนแถบไม้บรรทัด
 +  * คลิกปุ่มOK เพื่อยืนยันการปรับแต่งค่ากำหนดเกี่ยวกับโปรแกรม
 +
 +{{  :openoffice:setup-writer.png  |}}
 +
 +===== แถบไม้บรรทัด =====
 +
 +แถบไม้บรรทัดจะปรากฏอยู่ส่วนบนของเอกสาร ทำหน้าที่แสดงตำแหน่งระยะกระโดด ขอบกระดาษ และพิกัดต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการจัดวางรูปภาพ กราฟิกต่างๆ ทั้งนี้สามารถเปิด/ปิดแถบไม้บรรทัดได้จากเมนูคำสั่ง View, Ruler กรณีที่ต้องการให้แสดงแถบไม้บรรทัดในแนวตั้ง ให้เลือกคำสั่ง Tools, Options… จากนั้นคลิกเลือกกลุ่ม OpenOffice.org Writer เลือกบัตรรายการ View คลิกตัวเลือก Vertical ruler
 +
 +{{:openoffice:ruler-show.png|}}
 +รูปแสดงตัวเลือกค่าไม้บรรทัด
 +
 +{{:openoffice:ruler-inch.png|}}
 +แถบไม้บรรทัดหน่วยเป็นนิ้ว และระยะแท็บเท่ากับ 0.5 นิ้ว
 +
 +===== เปลี่ยนฟอนต์ Default =====
 +
 +โดยปกติฟอนต์ค่าติดตั้งของ OpenOffice.org คือ Norasi แต่หากท่านต้องการเปลี่ยนใช้ฟอนต์อื่นๆ เช่น ฟอนต์ Tahoma แทนฟอนต์ Norasi ก็สามารถทำได้โดยการกำหนดฟอนต์ที่เลือกให้เป็น Default Fonts ได้ดังนี้
 +
 +  * เลือกเมนูคำสั่ง Tools, Options... คลิกเลือกรายการ OpenOffice.org Writer
 +  * คลิกเลือกรายการย่อย Basic Fonts (Western) ปรากฏรายการเลือกย่อยๆ ดังนี้
 +
 +{{  :openoffice:default-font.png  |}}
 +
 +  * เปลี่ยนฟอนต์จากรายการที่ปรากฏเป็นฟอนต์ที่ต้องการใช้งาน
 +  * ทำซ้ำกับรายการ Basic Fonts (CTL)
 +  * คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการปรับแต่งค่ากำหนดเกี่ยวกับโปรแกรม
===== ลักษณะของงานพิมพ์ และลักษณะของกระดาษ ===== ===== ลักษณะของงานพิมพ์ และลักษณะของกระดาษ =====

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.