> OpenOffice.org

ตัวอักษรแบบยกขึ้นหรือห้อยลง

ตัวอักษรแบบยกขึ้น หรือห้อยลง เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มีใช้งานกันหลากหลาย โดยเฉพาะในสูตรสมการทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เช่น H2O, A2 + B2 = C2 ทั้งนี้การสร้างข้อความลักษณะดังกล่าว สามารถทำได้โดย

 • พิมพ์ข้อความในแบบปกติก่อน เช่น H2O ก็พิมพ์เป็น H2O
 • เลือกตัวอักขระที่ต้องการกำหนดให้เป็นตัวยก หรือตัวห้อย เช่น H2O ก็ให้เลือกเลข 2 ดังนี้
 • เลือกเมนูคำสั่ง Format, Character… แล้วคลิกเลือกบัตรรายการ Position
 • เลือกรายการที่ต้องการ
  • Superscript กำหนดให้เป็นตัวยก (คีย์ลัดคือ Ctrl+Shift+P)
  • Subscript กำหนดให้เป็นตัวห้อย (คีย์ลัดคือ Ctrl+Shift+B)
  • ทั้งนี้สามารถกำหนดค่าการยก หรือห้อยได้จากรายการประกอบต่อท้ายของแต่ละตัวเลือก
 • คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการเลือก

ผู้เขียน

 • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.