การตั้งระยะพากราฟแบบเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์

โดยการปกติการพิมพ์แล้วขึ้นพารากราฟใหม่ มักจะใช้วิธีกดปุ่ม Enter แต่ในการพิมพ์เอกสารราชการได้กำหนดค่าระยะเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ ซึ่งทำได้โดย

  • เลือกเมนูคำสั่ง Format, Paragraph…
  • คลิกแท็บ Indents and Spacing
  • คลิกเมาส์ในรายการ Spacing Above Paragraph แล้วลบค่าหน่วยวัดเดิม (มักจะเป็น 0.00 cm) แล้วป้อนค่าใหม่เป็น 6pt จากนั้้นคลิก OK


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.