การตั้งหน่วยไม้บรรทัด

การสร้างเอกสารงานพิมพ์ย่อมหนีไม่พ้นการกำหนดระยะขอบ เช่น ระยะขอบบน ระยะขอบล่าง ระยะขอบซ้าย และระยะขอบขวา ซึ่งหลักการกำหนดระยะขอบอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงาน หรือข้อกำหนด สำหรับหนังสือราชการไทยตามประกาศการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ กำหนดให้ใช้หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร คือ

  • ระยะขอบซ้าย 3 เซนติเมตร
  • ระยะขอบขวา 2 เซนติเมตร
  • ระยะขอบบน 1.5 เซนติเมตร
  • ระยะขอบล่าง ไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสาร แต่ขอใช้ระยะเดียวกับขอบบนเป็นฐานไว้ก่อนนะครับ 1.5 เซนติเมตร

ซึ่งการกำหนดหน่วยในไม้บรรทัดและการตั้งค่าต่างๆ ของ OpenOffice.org Writer ให้เป็นเซนติเมตร ทำได้ดังนี้

  • เลือกเมนูคำสั่ง Tools, Options
  • คลิกเลือกรายการ OpenOffice.org Writer

  • คลิกเลือกรายการย่อย General
  • กำหนดค่าหน่วยวัดจากรายการ Measurement Unit เป็น Centimeter
  • คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการตั้งค่า

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.