การตั้งระยะบรรทัด 1 เท่าหรือ Single

การตั้งระยะบรรทัด 1 เท่าหรือ Single สามารถทำได้โดยเลือกคำสั่ง Format, Paragraph… จากนั้นเลือกแท็บ Indents & Spacing กำหนดค่าจากรายการ Line spacing ให้เป็น Single


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.