This is an old revision of the document!
—-

Config ระบบก่อนใช้งาน

  • เป็นการตั้งค่าต่างๆ ก่อนใช้งานครั้งแรกเพื่อให้รองรับการทำงานของภาษาไทยและค่าที่จำเป็นต่างๆ
  • ก่ิอนที่จะเข้าไปตั้งค่าต่างๆ ได้นั้นจะต้อง login เข้าสู่ระบบก่อน แต่ที่ผ่านมาไม่เห็นจะบอกค่าอะไรเราเลย แล้วจะรู้ได้ไง UserName และ Password ที่ระบบให้มานั้นคือ UserName : admin , Password : admin
  • ในการ login นั้นจะ login ที่ไหนก็ได้แต่ขอให้คลิกที่เมนูในส่วนหน้า Admin หรือจะคลิกที่ปุ่ม login ก็ได้

เพิ่ม Link เข้าสู่หน้า AdminPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.