แก้ไขปัญหาการ Search ภาษาไทย สำหรับเครื่องที่ใช้ Windows เป็น Server


กรณีที่ดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ต้องแก้ไขการค้นหาภาษาไทยดังนี้

ส่วนของการค้นหารายชื่อหนังสือ

  • เปิดไฟล์ biblio_search.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ shared
  • ให้ใส่เครื่องหมาย # ที่บรรทัดประมาณ 122 ดังภาพตัวอย่าง

ให้ใส่เครื่องหมาย # ที่บรรทัดประมาณ 122

  • บันทึกไฟล์

ส่วนของการค้นหารายชื่อสมาชิก

  • เปิดไฟล์ mbr_search.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ circ
  • ให้ใส่เครื่องหมาย # ที่บรรทัดประมาณ 72 ดังภาพตัวอย่าง

ให้ใส่เครื่องหมาย # ที่บรรทัดประมาณ 72

  • บันทึกไฟล์

ผู้เขียน

  • บุญเกียรติ เจตจำนงนุช นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.