รู้จักกับ OLPC

OLPC (One Laptop Per Child) เป็นโครงการที่ริเริ่มมาจากสถาบันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำของโลก คือ MIT (Massachusetts Institute of Technology)

ทีมงาน MIT ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นโดยมีชื่อเรียกกันว่า Laptop 100 เหรียญ ซึ่งหมายความว่า OLPC นี้มีราคา 100 เหรียญ เพื่อแจกจ่ายเทคโนโลยีการศึกษาราคาถูกให้แก่เด็กด้อยโอกาสในประเทศโลกที่สาม (รวมทั้งประเทศไทย)

One Laptop per Child (OLPC) เป็น Laptop ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เด็กๆทั่วโลกได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ (learning how to learn) ในสาระและข้อมูลที่อยู่รอบตัว สามารถพัฒนาทักษะในการหาคำตอบในคำถามที่ไม่มีในหลักสูตรของการศึกษาปกติ รู้จักการสื่อสารระหว่างกัน (network of understanding) และเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดไปสู่ขอบเขตของการเรียนรู้ใหม่ๆ(constructive learning)ได้ตลอดเวลา แนวคิดของการพัฒนา OLPC คือ 1:1 learning environment ที่เด็กกับเครื่องจะเรียนรู้และก้าวพ้นขอบเขตของการศึกษาแบบปกติ (formal education) ไปสู่การค้นพบการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง (learner learning center) เครื่อง OLPC ถูกพัฒนามาในลักษณะ innovative learning tool ด้วยพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ Linux และโปรแกรมที่สนับสนุนการคิดสร้างสรรต่างๆ อาทิเช่น Scratch, e-Toys, Journal ……เป็นต้น เครื่องมาพร้อมกับระบบ Mesh network ที่ทำให้การสร้างชุมชนที่เรียนรู้ร่วมกันนั้นง่ายขึ้นและไร้ขอบเขต

การจัุดการเรียนการสอนด้วย OLPC

จุดเด่นของ OLPC คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ง่าย ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนของ OLPC หากนำจุดเด่นนี้มาใช้ย่อมสร้างสังคมการเรียนรู้ออนไลน์ได้ในรูปแบบ 7 x 24 และไม่จำกัดด้วยสถานที่อีกด้วย

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ตัวอย่างที่ 1

บัญชาใช้ OLPC สืบค้นข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Web 2.0) จาก http://youtube.com จากนั้นคัดเลือก Video ไปแสดงผลใน Dokuwiki แล้วบันทึกความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษา รวมทั้งศึกษาเนื้อหาเพิ่มจาก http://slideshare.net จากนั้นนำ code ของสไลด์ที่สนใจไปใส่รวมไว้ใน Dokuwiki จากนั้นชวนปราณีให้มาร่วมเติมเต็มเนื้อหาเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ร่วมกัน ปราณีก็ถือโอกาสเชิญชวนเพื่อนคนอื่นๆ มาร่วมสร้างสรรค์เนื้อหาเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ผ่าน Dokuwiki เช่นกัน เห็นไหมครับ ไม่ยากเลยสำหรับการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้ความสามารถของ OLPC ผสานกับเครื่องมือออนไลน์ตามแนวคิด Web 2.0

ตัวอย่างที่ 2

ครูเอกให้นักเรียนในชั้นเรียน OLPC สมัครเป็นสมาชิก http://docs.google.com และให้เข้าไปทำบัญชีค่าใช้จ่ายประจำวันจากแบบฟอร์มที่ครูเอกจัดทำไว้ใน http://docs.google.com และให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเติมรายละเอียด นับเป็นการใช้ความสามารถกระดาษทำการ (Spreadsheet) ของ http://docs.google.com ทำบัญชีค่าใช้จ่ายประจำวันแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างที่ 3

เด็กชายป๋อม ใช้ความสามารถ Webcam ถ่ายทำการสร้างฝายแม้ว โดยให้เพื่อนๆ เป็นดาราหน้ากล้องและแนะนำที่มาที่ไปของการสร้างฝายแม้ว แล้วนำแฟ้มวิดีโอที่ได้มานำเสนอผ่าน Dokuwiki และเขียนคำอธิบายเพิ่มเติม พร้อมเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับเพื่อนๆ คนอื่น

การประชุมทางวิชาการ

OLPC Forum

OLPC Linkage


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.