ลักษณะของเมทาดาทา

การทำเมทาดาทาสามารถใส่รวมกับสารสนเทศดิจิทัลหรือทำเมทาดาทาแยกจากสารสนเทศดิจิทัล โดยส่วนมากมักทำเมทาดาทาในเอกสารเอชทีเอ็มแอลและบนส่วนหัวของแฟ้มรูปภาพ การใส่เมทาดาทาไปกับสารสนเทศเพื่อให้แน่ใจว่าเมทาดาทานั้นจะไม่สูญหาย เป็นการป้องกันปัญหาการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลและเมทาดาทา และให้แน่ใจว่าทั้งตัวข้อมูลและเมทาดาทาจะถูกทำให้ทันสมัยไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถใส่เมทาดาทาในตัวสารสนเทศบางประเภทได้ เช่น สิ่งประดิษฐ์ ส่วนการเก็บเมทาดาทาแยกทำให้การจัดการเมทาดาทาง่ายขึ้นและเป็นการอำนวยความสะดวกในการสืบค้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาของการทำเมทาดาทาในระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศนั้น ๆ


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.