เมทาดาทาครอสวอล์ค (Metadata Crosswalk)

Crosswalk เป็นการ Mapping กันระหว่างหน่วยข้อมูล ความหมายของคำ (Semantics)และวากยสัมพันธ์ (Syntax)จากเมทาดาทาหนึ่งไปยังอีกเมทาดาทาหนึ่ง ทำให้หน่วยงานที่มีการใช้เมทาดาทาต่างกันสามารถปรับใช้ได้กับเมทาดาทาอื่น ๆ ได้ ซึ่งการ Crosswalk จะได้ผลดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะความคล้ายกันของเมทาดาทาที่ใช้ รวมทั้งการเข้ากันได้กับกฎเกณฑ์ในการลงรายการข้อมูลของแต่ละเขตข้อมูลของแต่ละเมทาดาทาด้วย
ตัวอย่าง Crosswalk ของดับลินคอร์ EAD และมาร์ก 21

หน่วยข้อมูลดับลินคอร์EADมาร์ก 21
Title elementTitle<titleproper>245 $a Title statement/Title proper)
Author elementCreator<author>100, 110,111,700, 710, 711Personal name, added entry
personal nameCorporate name, added entry-corporate name
Date created elementDate.Created<unitdate>260 $c Date of publicationPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.