การเปิดใช้งานฟังก์ชันคณิตศาสตร์

เปิดแฟ้ม LocalSettings.php แล้วแก้ไขรายการ

$wgUseTeX = false;

เป็น

$wgUseTeX = true;

และเพิ่มรายการต่อไปนี้ต่อท้ายไฟล์

$wgUploadPath = “images”;
$wgUploadDirectory = “images”;
$wgMathPath = ”{$wgUploadPath}/math”;
$wgMathDirectory = ”{$wgUploadDirectory}/math”;
$wgTmpDirectory = ”{$wgUploadDirectory}/tmp”;

สร้าง/ตรวจสอบรายชื่อโฟลเดอร์ ดังนี้

/images/math
/images/tmp


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.