การติดตั้ง MediaWiki

1) ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ http://www.mediawiki.org
2) สร้างฐานข้อมูลสำหรับ MediaWiki

กรณี MySQL

3) Unzip โปรแกรม MediaWiki ไปไว้ในโฟลเดอร์ของ Web Server
4) เรียกโปรแกรม MediaWiki

5) จากจอภาพข้างต้นให้คลิกเลือกรายการ Setup the Wiki เพื่อเข้าสู่การกำหนดค่าจำเป็นสำหรับการติดตั้ง

6) รายการที่จำเป็นต้องติดตั้ง ประกอบด้วย

 • Wiki Name ชื่อเว็บที่ต้องการสร้างด้วย MediaWiki ห้ามใช้ชื่อซ้ำกับ MediaWiki หรือปล่อยว่าง
 • Contact e-Mail ระบุอีเมล์ของผู้ดูแลเว็บ
 • Language เลือกภาษาของเว็บ สนับสนุนภาษาไทยแล้วครับ
 • Copyright/License เลือกสัญญาอนุญาต ได้แก่
  • No license metadata ไม่ต้องระบุ (ไม่แนะนำรายการนี้)
  • Public domain เลือกสัญญาอนุญาตเป็นสมบัติสาธารณะ
  • GNU เลือกสัญญาอนุญาตเป็น GNU
  • A Creative Commons License เลือกสัญญาอนุญาตในรูปแบบ CreativeCommons ควรต่อเน็ตเพื่อเลือกเงื่อนไขตามต้องการ
  • Admin username ระบุชื่อผู้ดูแลระบบเว็บ
  • Password ระบุรหัสผ่าน

เมื่อระบุครบแล้วจึงเลื่อนมาด้านล่างเพื่อดำเนินรายละเอียดต่อไป

่จอภาพข้างต้นเป็นส่วนจัดการฐานข้อมูล โดยมีรายการที่ต้องระบุคือ

 • Database host ระบุชื่อเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลของ MediaWiki
 • Database name ระบุชื่อฐานข้อมูล (ควรให้ตรงกับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล)
 • DB username ระบุบัญชีผู้ดูแลฐานข้อมูล
 • DB password ระบุรหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลฐานข้อมูล

7) เมื่อติดตั้งรายการต่างๆ เรียบร้อยแล้วก็ให้ย้ายไฟล์ LocalSettings.php จากโฟลเดอร์ config ในเครื่องแม่ข่ายเว็บมาไว้ที่ Root ของ MediaWiki ที่ติดตั้งในเครื่องแม่ข่ายนั้นๆ

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม MediaWiki


ผู้เขียน

 1. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.