การแปลงเอกสาร OpenOffice.org Writer เป็น MediaWiki

เอกสารที่สร้างด้วย OpenOffice.org Writer โดยใช้ Style, Table และ List สามารถส่งออกเป็นฟอร์แมต MediaWiki แล้วคัดลอกมาวางใน MediaWiki ได้ทันที ดังนั้นเว็บไซต์วิทย์ในเว็บของ ศวท. จึงรองรับการแปลงเอกสาร Writer เป็น MediaWiki เพื่อประหยัดเวลาการลงรหัสได้มาก

คำสั่งสำคัญของ Writer

โดยเอกสารที่ิพิมพ์ด้วยหลักการของ Style, Table และ List สามารถส่งออกเป็น MediaWiki1 ได้ด้วยคำสั่ง File, Export จากนั้นให้เลือก File format เป็น MediaWiki

คำสั่ง Export to MediaWiki

เมื่อได้ไฟล์ .txt ให้คัดลอกเนื้อหาในไฟล์ดังกล่าวไปวางในเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย MediaWiki ต่อไป


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.