สืบค้นภาพได้ดั่งใจด้วย IPTC

ภาพดิจิทัลทุกภาพฟอร์แมต .jpg ควรฝังข้อมูลประกอบการสืบค้น หรือใช้งานอื่นๆ ผ่าน IPTC Metadata โดยจะฝังเป็นกลุ่มภาพ หรือทีละภาพ ก็ได้ด้วยคำสั่ง Edit IPTC Data จากการคลิกขวาของเมาส์

เมื่อเลือกคำสั่ง Edit IPTC Data แล้วจะปรากฏจอภาพการทำงานกับ IPTC Metadata ดังนี้

จากจอภาพข้างต้น สามารถป้อนข้อมูลอธิบายภาพตามได้ตามต้องการ เช่น แท็บ Caption ก็สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

  • Caption คำอธิบายภาพ
  • Caption Writer ผู้เขียนคำอธิบายภาพ
  • Headline & Special Instruction กรณีที่ภาพถูกนำไปใช้ักับนิตยสาร วารสาร อาจจะระบุ Column และรายละเอียดการนำเสนอภาพได้ครับ (ยังไม่พบการใช้ในบริษัทสิ่งพิมพ์เมืองไทยเท่าไรครับ)

แท็บ Keyword สามารถป้อนคำค้นให้กับภาพได้มากกว่า 1 คำ โดยป้อนได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สำหรับแท็บอื่นๆ ก็สามารถกำหนดรูปแบบ/เงื่อนไขการใส่ข้อมูลได้ตามเหมาะสมของท่านหรือหน่วยงาน จากนั้นคลิกปุ่ม Write (กรณีที่เลือกภาพมากกว่า 1 ภาพสามารถคลิกปุ่ม Write all selected) เพื่อฝังข้อมูลไว้ในภาพดิจิทัล ภาพที่ฝัง IPTC Metadata แล้วสามารถสืบค้นได้ด้วยคำสั่ง Tools, Search หากต้องการสืบค้นด้วย IPTC ก็ให้คลิกเลือกตัวเลือก IPTC จากนั้นเลือกฟิลด์และระบุคำค้น หรือจะใช้ตัวเลือก EXIF เพื่อสืบค้นข้อมูลจากกล้องถ่ายภาพดิจิทัล หรือใช้หลายรายการร่วมกันก็ได้

เป็นไงครับ ในที่สุดเราก็สามารถสืบค้นภาพจากคำค้นและ/หรือชื่อภาพ ชื่อผู้สร้างสรรค์ได้แล้วนะครับ ด้วย IPTC Metadata และ XnView - Freeware เล็กแต่เจ๋ว


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.