การย่อภาพจำนวนมากด้วย XnView

การย่อภาพจำนวนมากด้วยความสามารถ Batch Command ของ XnView ทำได้โดย

 • เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บภาพ
 • กดปุ่ม Ctrl + A เพื่อเลือกภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ แล้วเลือกคำสั่ง Tools, Batch Command

 • คลิกปุ่ม … ในรายการ Directory เพื่อเลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่จะใช้เก็บภาพที่ผ่านการย่อแล้ว (แนะนำให้เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ให้ต่างกับโฟลเดอร์ภาพต้นฉบับ)
 • เลือก Format ภาพที่ต้องการ กรณีที่เลือก JPG ให้คลิกปุ่ม Options เพื่อกำหนดค่า JPG Options ให้ตรงกับลักษณะงานที่ต้องการนำไปใช้

 • ค่าควบคุม JPG Options ได้แก่
  • ภาพเพื่อสั่งพิมพ์
   • Quality เป็น 100
  • ภาพสำหรับสื่อนำเสนอ
   • Quality อยู่ในช่วง 80 – 100
  • ภาพสำหรับเว็บไซต์
   • Quality อยู่ในช่วง 50 – 90
   • เลือกรายการ Progressive
 • เมื่อเลือกกำหนดค่า JPG Options แล้วให้คลิก OK เพื่อกลับมาเลือกแท็บ Transformation

 • เลือกรายการ Resize จากตัวเลือกด้านซ้ายของจอภาพ คลิกปุ่ม Add>
 • คลิกเลือกรายการ Resize ในจอภาพด้านขวา ระบุค่าความกว้างของภาพที่ต้องการย่อ เช่น 360 pixels
 • คลิกปุ่ม Go เพื่อเริ่มย่อภาพ โปรแกรมจะลดความละเอียดของภาพ ย่อภาพ และอื่นๆ ตามคำสั่งที่เลือกให้อัตโนมัติ
 • นำภาพที่ย่อไปใช้งาน

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.