การเปลี่ยนชื่อแฟ้มภาพจำนวนมากด้วย Batch Rename

ก่อนนำภาพไปใช้ควรเปลี่ยนชื่อภาพให้เหมาะสมและป้องกันปัญหาชื่อไฟล์ซ้ำซ้อน โดยเลือกภาพที่ต้องการ เลือกคำสั่ง Tools, Batch Rename…

กำหนดแม่แบบสำหรับชื่อแฟ้มเอกสาร จากรายการ Name template เช่น หากต้องการชื่อที่เป็นตัวเลขกี่หลักก็ให้ระบุเป็น # ตามจำนวนที่ต้องการ หรือหากต้องการมีข้อความใดๆ ผสมก็พิมพ์ร่วมกับเครื่องหมาย # ได้เช่น Myanmar-### เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถคลิกปุ่ม Insert แล้วเลือกรายการ EXIF เพื่อเลือกค่าจาก EXIF Metadata ของภาพถ่ายมาใช้ประกอบการกำหนดเป็นชื่อแฟ้มภาพก็ได้

เมื่อระบุรูปแบบการตั้งชื่อแฟ้มภาพแล้ว คลิกปุ่ม Rename โปรแกรมจะเปลี่ยนชื่อแฟ้มภาพที่เลือกให้อัตโนมัติ


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.