ครอบคลุมเนื้อหา

 • มาตรฐานการควบคุมและการลงรายการบรรณานุกรม ได้แก่
 1. AACR2R
 2. MARC 21
 3. Dublin Core
 4. Metadata schemes อื่นๆ
 • ระบบการจัดหมวดหมู่
 1. DDC
 2. LC
 3. etc.
 • การกำหนดหัวเรื่อง การใช้ศัพท์สัมพันธ์ tag
 1. LCSH
 2. Thesaurus
 3. Taxonomies
 4. Folksonomies
 5. Ontology
 • เครื่องมือที่ใช้ค้นในการทำรายการ
  1. ฐานข้อมูลซีดีรอม
  2. ข่ายงานบรรณานุกรมออนไลน์ (Library of Congress, OhioLink, OCLC etc.)
 • การจัดการฝ่าย/แผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 • ปัญหาในการจัดการสื่อสารสนเทศ
 • แนวโน้มและพัฒนาการในด้านการจัดการระบบสื่อสารสนเทศ

รายชื่อหนังสือประกอบ

 • Caplan, Priscilla. Metadata Fundamentals for All Libraries. Chicago: American Library Association, 2003.
 • Chan, Lois Mai. A Guide to the Library of Congress Classification. 5th ed. Englewood, Co. : Libraries Unlimited, 1999.
 • Cole, Timothy W.and Muriel Foulonneau, Muriel. Using the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2007.
 • Ferguson, Bobby. Cataloging Nonprint Materials. Englewood, Co.: Libraries Unlimted, 1999.
 • Ferguson, Bobby. MARC/AACR2/ Authority Control Tagging : A Blitz Cataloging Workbook. 2nd ed. Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2005.
 • Hsieh-Yee, Ingrid. Organizing Audiovisual and Electronic Resources for Access : A Cataloging Guide. Englewood, Co. : Libraries Unlimited, 2000.
 • Haynes, David. Metadata for information management and retrieval. London : Facet,2004.
 • Intner, Sheila, et al. Special Libraries : A Cataloging Guide. Englewood : Libraries Unlimited, 1998.
 • Jones, Wayne et al. Cataloging the Web : Metadata, AACR and MARC21. Maryland : Scarecrow, 2002.
 • Maxwell, Margaret. Handbook for AACR2 1988 revision : explaining and illustrating the Anglo-American cataloguing rule. Chicago : American Library Association, 1989.
 • Taylor, Arlene G. The Organization of Information. 2nd. ed. Westport, CT. : Libraries Unlimited, 2004.

บทความ จากวารสาร

 • American Libraries
 • Bulletin of the American Society for Information Science
 • College & Research Libraries News
 • The Electronic Library
 • International Cataloging and Bibliographic Control
 • The Journal of Academic Librarianship
 • Journal of Documentation
 • Journal of Library Metadata
 • Journal of the American Society for Information Science
 • Library Collections, Acquistions & Technical Services
 • Library Hi-Tech
 • Library Trends
 • Library Resources & Technical Services

สื่อประกอบ


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.