การวิเคราะห์จุดเด่น - จุดด้อย ของการนำ Koha มาใช้

จุดแข็งจุดอ่อน
1. มี Community Koha สามารถเข้าไปศึกษาและตอบปัญหาได้1. มีผู้ใช้ในประเทศไทยน้อย
2. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง2. ต้องอาศัยบรรณารักษ์ที่ชำนาญในการทดสอบระบบ
3. เป็นระบบ Web-based
4. มีบรรณารักษ์ที่ช่วยในการเสริมจุดอ่อนของซอฟต์แวร์
5. ค่าใช้จ่ายในระยะยาวต่ำ
ุ6. ระบบเปิด ทำให้ปรับระบบได้ตามความต้องการ
โอกาสภาวะคุกคาม
1. ลดการนำเข้าของซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ 1. มีหลายฟังก์ชันในการทำงาน ทำให้เสียเวลาในการทดสอบระบบ
2. เป็นต้นแบบ ให้กับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก 2. การถ่ายโอนข้อมูล อาจมีความผิดพลาด ต้องอาศัยบรรณารักษ์เป็นผู้ตรวจสอบก่อนและหลังการถ่ายโอน

ผู้เขียน

  • นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.