การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าระบบ Koha

ก่อนที่จะนำโปรแกรม Koha เข้ามาใช้ใน ศวท. ได้มีการเตรียมในเรื่อง

  1. ระบบ เรื่องโปรแกรมกลับเป็นว่าไม่มีปัญหาหรือต้องใช้เวลามากนักในการติดตั้ง
  2. การศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูลที่จะนำเข้า และพบปัญหาเรื่องคุณภาพของข้อมูล ในแต่ละฐานข้อมูลมีความหลากหลายและต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีคุณภาพเป็นอย่างมาก โดยต้อง clean ข้อมูลทุกฐานข้อมูลที่มีอยู่ และทำรายการหลักฐานต่าง ๆ
  3. คุณภาพของข้อมูล ดูจะเป็นเรื่องที่สำคัญของการจัดการฐานข้อมูล ไม่ว่า จะมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว หรือจะเป็นฐานข้อมูลใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาก็ตาม ต้องคำนึงถึงเรื่องมาตรฐานในการลงรายการ คุณภาพของข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้องในเรื่องมาตรฐานและการเพิ่มข้อมูลเพื่อช่วยให้การสืบค้นกว้างขวางมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น เพิ่มหัวเรื่องให้สืบค้นได้มากขึ้น เพิ่มสารบัญเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้น และสามารถกำหนดให้สืบค้นด้วย word search ได้ เป็นต้น การสร้างฐานข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพคนก็จะไม่นิยมใช้แล้วค่อย ๆเสื่อมไปในทีสุด
  4. การพัฒนาคน เนื่องจาก คุณภาพของข้อมูลที่ถือว่าเป็นเรืองหลักของฐานข้อมูล ต้องอาศัยบรรณารักษ์วิชาชีพ จึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา การให้ความรู้กับบุคลากร

เพราะฉะนั้น การทำงานในช่วงการเตรียมการนั้น เนื้องานจะเน้นไปที่ งานในข้อ 2-4 เป็นส่วนใหญ่ เรียกได้ว่าประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว


ผู้เขียน

  • นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.