วันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day)

วันมหาสมุทรโลก ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี กำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยสหประชาชาติ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2552 แนวความคิดในการกำหนดวันมหาสมุทรโลกนั้นมีขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จากแนวความคิดของประเทศแคนาดาในการประชุมความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล

มหาสมุทรมีความสำคัญมากมายกว่าที่หลายๆ คนจะคาดถึงเลยทีเดียวอากาศที่เราหายใจกันอยู่ทุกวันนี้ที่ประกอบด้วยออกซิเจนนั้น กว่าร้อยละ 70 ของก๊าซออกซิเจนมาจากสาหร่ายเซลล์เดียวหรือแพลงตอนพืชที่ลอยอยู่ในน้ำทะเล อีกทั้งมหาสมุทรยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับมนุษย์ นอกจากอาหารทะเลแล้ว ยังรวมถึงเกลือ และแร่ธาตุต่างๆ ยารักษาโรคเพื่อช่วยชีวิตเราในยามเจ็บป่วย ท้องทะเลมหาสมุทรยังให้ความสวยงามสบายตาให้เราได้ชื่นชม เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีหาดทราย มีแนวปะการัง และที่สำคัญมหาสมุทรยังทำหน้าที่ควบคุมสภาพภูมิอากาศ เป็นแหล่งพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ พลังงานลมและคลื่น

วันมหาสมุทรโลก จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงทะเลและมหาสมุทรว่ามีความสำคัญต่อชีวิตคนเรามากแค่ไหน ทะเล มหาสมุทรให้อะไรกับเราบ้าง และในขณะเดียวกันเราได้ทำอะไรคืนกลับให้ทะเล และมหาสมุทรบ้าง รวมถึงเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาเอาใจใส่และร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ทะเลและมหาสมุทรให้สวยงามและเป็นแหล่งอาชีพของชาวประมงสืบต่อไป สำหรับประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่โชคดีมากที่พื้นที่โดยรอบอยู่ติดกับทะเล เราจึงสามารถใช้ประโยชน์จากท้องทะเลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


แหล่งที่มา : ศิรสา กันตรัตนากุล. วันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/world-oceans-day/blog/40863/. (วันที่ค้นข้อมูล 12 กันยายน 2555).
วันมหาสมุทรโลก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://th.wikipedia.org/wiki/วันมหาสมุทรโลก


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.