Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


knowledge:holy-day:poppy-day 2012/08/17 09:43 knowledge:holy-day:poppy-day 2012/08/17 10:20 current
Line 12: Line 12:
===== กิจกรรม ===== ===== กิจกรรม =====
 + สำหรับในวันทหารผ่านศึกประจำทุกปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้กำหนดให้มีพิธีและกิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียหายของเหล่าทหารผ่านศึกทั้งหลาย
 +  * ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ จะเป็นการประกอบ พิธีทางศาสนาพุทธ คริสต์ และ อิสลามรวมทั้งพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
 +  * วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2545 จะมีพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และพิธีสวน สนามสดุดีทหารผ่านศึก ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== แหล่งที่มา =====
 +http://www.tlcthai.com
 +http://www.tungsong.com
 +http://www.panyathai.or.th
 +
 +{{tag>วันสำคัญของไทย วันรัฐพิธี}}
 +
 +
 +
 +

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.