กฎหมาย

1 กฎหมายที่ดิน
ใครบุกล้างถางป่า สร้างสรรสิ่งเป็นประโยชน์บนที่ดินนั้น เช่น สวนมะม่วง สวนหมาก สวนพลู ผู้สร้างสรรค์นั้นก็ได้ไปซึ่งสิทธิในที่ดิน “สร้างป่าหมากป่าพลู ทั่วเมืองนี้ทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้ ใครสร้างได้ไว้แก่มัน”
2 กฎหมายมรดก
มรดกของพ่อแม่ที่ตายไปแล้วย่อมตกเป็นของลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน เสื้อผ้าอาภรณ์ ช้าง ยุ้งข้าว คนใช้ ป่าหมาก ป่าพลู (ไม่เก็บภาษีมรดก) “ไพร่ฟ้าหน้าใส ลูกเข้าลูกขุนผู้ใดแล้ว ล้มหายตายกว่า เหย้าเรือนพ่อเชื้อเสื้อคำมัน ช้างขอ ลูกเมีย เยียข้าว ไพร่ฟ้าข้าไทย ป่าหมาก ป่าพลู พ่อเชื้อมันไว้แก่ลูกมันสิ้น”
3 กฎหมายภาษี
ทรงบัญญัติกฎหมายห้ามเจ้าเมืองเก็บภาษีราษฎร ห้ามเก็บภาษีผ่านด่านหรือภาษีระหว่างทาง ไม่มีภาษีเงินได้ ภาษีการค้า เศรษฐกิจมั่นคง สังคมร่มเย็น ประชาชนเข้มแข็ง บ้านเมืองไม่มีความจำเป็นต้องเก็บภาษี “เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง”
4 กฎหมายการพาณิชย์
เกี่ยวกับกฎหมายการค้าขาย พ่อขุนรามคำแหงทรงห้ามทำการค้าแบบผูกขาด ให้ทำการค้าแบบเสรี “เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า”
5 กฎหมายเกี่ยวกับผู้พิพากษา
ผู้พิพากษาตุลาการจะต้องพิจารณาพิพากษาอรรถคดีด้วยความเป็นธรรม เที่ยงธรรม ไม่มีอคติเอนเอียง ไม่เห็นแก่สิยบาทคาดสินบน “ไพร่ฟ้า ลูกเจ้า ลูกขุน ผิแลผิดแผกแสกว้างกัน สวนดูแท้แล้ จึงแล่งความแก่ข้าด้วยซื่อ บ่เข้าผู้ลักมักผู้ซ่อน เห็นข้าวท่านบ่ใคร่พิน เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด”
6 กฎหมายระหว่างประเทศ
ทรงช่วยเหลือประเทศราชที่เข้ามาสวามิภักดิ์ แม้แต่เชลยศึกก็โปรดให้ไว้ชีวิต จะฆ่ามิได้ ลงโทษก็ไม่ได้ “คนใดขี่ช้างมาหา พาเมืองมาสู่ ช่วยเหลือเฟื้อกู้ มันบ่มีช้าง บ่มีม้า บ่มีปั่วบ่มีนาง บ่มีเงินบ่มีทอง ให้แก่มัน ช่วยมันตวงเป็นบ้านเป็นเมืองได้ข้าเสือกข้าเสือ หัวพุ่งหัวรับก็ดี บ่ฆ่าบ่ตี”


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.