วันสตรีสากล

สำหรับประเทศไทยได้ริเริ่มให้มีวันสตรีสากลเมื่อปี พ.ศ.2518 และได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม และประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานระดับชาติด้านสตรี และได้มีการจัดงานวันสตรีสากลครั้งแรกในไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2532

วันสตรีสากล ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นวันเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของสตรีในการส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมกันของหญิงชาย คือ เจตนารมณ์ให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในการใช้การควบคุมทรัพยากร เพื่อให้หลุดจากการกีดกันต่างๆ ให้สตรีได้มีโอกาสรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน


แหล่งข้อมูล : http://www.siamarchives.com/วันสตรีสากล-international-women’s-day/


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.