หลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ที่น่าสนใจจากหลากหลายแหล่ง

 • Knowledge resides in the users and not in the collection.
 • Knowledge is information that is actionable.
 • Knowledge is a construction of reality rather than something that is true in any abstract or universal way.
 • Managers need to support knowledge creation rather than control it.
 • Knowledge cannot be managed, only enabled.
 • Knowledge is justified true belief.
 • Knowledge is mutable and can take on many faces in an organization.
 • There is no such thing as a knowledge-burger.
 • Knowledge management has an outside-in value, and process-focused.
 • Knowledge is not what you know, but is what you do.
 • Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private.
 • Knowledge is contextual and triggered by need.
 • A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle.
 • We only know what we know when we need to know it.
 • Knowledge comes from people. People may have different capacity for knowledge creation, but equal opportunity to share data that lead to knowledge.
 • The unpredictability of knowledge means that, ultimately, it has a value that cannot be assessed until it is already possessed.
 • The strangest thing about knowledge is that is unpredictable.
 • Knowledge can be used without being consumed.
 • KM is a journey, not a destination.
 • Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but rather interactions between people.
 • A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle.Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.