ปิดบริการเว็บชั่วคราว

หากต้องปรับแต่งเว็บไซต์ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใ้ช้ ควรปิดบริการเว็บ สำหรับ Joomla มีวิธีการปิดแบบง่ายๆ และแสดงข้อความต่อผู้ใช้ได้ด้วย โดยเข้าไปที่ Administrator Control Panel แล้วเลือก Global Configurations

จากนั้นเลือกค่า Site Offline เป็น Yes และกำหนดข้อความแสดงต่อผู้ใช้จากรายการ Offline Message


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.