การเรียงวันที่ปัจจุบันใน Eventlist Calendar

เมื่อมีการใช้งาน Components Eventlist แล้วมีการแสดงผลผ่านทางเมนู จะปรากฎว่าการเรียงวันที่ของข้อมูลนั้น จะแสดงข้อมูลของวันที่ที่ใส่ก่อนขึ้นก่อน ส่วนที่ใส่ข้อมูลหลังจะขึ้นที่หลัง ทำให้ข้อมูลล่าสุดไปอยู่หน้าสุดท้าย ซึ่งควรจะอยู่ที่หน้าแรก หรือที่ใช้คำว่าของใหม่แสดงผลก่อน ส่วนของเก่าให้ไปดูที่หน้าอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งปกติในการจัดการของเมนูจะมีให้เลือกว่าจะเรียงลำดับอะไร แต่ในส่วนของ Eventlist นั้นไม่มี option ให้เพื่อการเรียงจะต้องแก้ไขโค้ดดังนี้

Edit evenlisth.php

 • แก้ไขไฟล์ที่ชื่อว่า eventlish.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ components/com_eventlist/models
 • บรรทัดที่ 80 ของไฟล์ $this→setState(‘filter_order_dir’, JRequest::getCmd(‘filter_order_Dir’, ‘ASC’));
 • ให้แก้ไขเป้น $this→setState(‘filter_order_dir’, JRequest::getCmd(‘filter_order_Dir’, ‘DESC’));
 • หรือ แก้ไขจาก ASC เป็น DESC

Edit view.html.php

 • แก้ไขไฟล์แสดงผลด้วยที่ไฟล์ view.html.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ components/com_eventlist/views/eventlist
 • บรรทัดที่ 185 ของไฟล์ $filter_order_Dir = JRequest::getWord(‘filter_order_Dir’, ‘ASC’);
 • ให้แก้ไขเป็น $filter_order_Dir = JRequest::getWord(‘filter_order_Dir’, ‘DESC’);
 • หรือ แก้ไขจาก ASC เป็น DESC

หมายเหตุ

 • ASC คือการเรียงข้อมูลจาก A–>Z หรือจาก น้อยไปมาก
 • DESC คือการเรียงข้อมูลจาก Z–>A หรือจาก มากไปน้อย

เมื่อแก้ไขทั้ง 2 ไฟล์เรียบร้อยแล้วการแสดงผลทั้ง Frontend และ Backend ก็จะเรียงข้อมูลจากวันที่ปัจจุบันไปหาวันที่อดีต

eventlist


ผู้เขียน

 • บุญเกียรติ เจตจำนงนุช นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.