การแสดงผล Module ในบทความ

โดยปกติ Module ของ Joomla จะถูกแสดงผลผ่าน Module Position ตามแต่ละ Template ที่เลือกใช้งาน แต่ก็สามารถนำ Module ไปแสดงผลในบทความใดๆ ได้เพียงแก้ไขรายการ Position ของ Module นั้นให้เป็นชื่ออื่นๆ (พิมพ์ชื่อ position ใหม่ในช่อง position ได้ โดยต้องเป็นภาษาอังกฤษ ห้ามเว้นวรรค)

จากนั้นในบทความที่ต้องการนำ Module มาแสดง ก็ให้ระบุคำสั่งเป็น {loadmodule ชื่อ-position}


ผู้เีขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.