ลบข้อความ Forgot your password? / Forgot your username? จาก Login form

ในส่วน login form บนเว็บ Joomla เราสามารถลบข้อความใต้ช่อง username/password ออกได้โดยการเพิ่มไฟล์ และแก้ไขหน้า login ของ Theme ที่ใช้แสดงผลอยู่ได้โดย

สร้าง Folder ใหม่ภายใต้ Template ของธีมที่ใช้อยู่

  • สร้างโฟลเดอร์ย่อย โดยตั้งชื่อว่า mod_login โดยให้อยู่ภายใต้ folder '../templated/Folder ของธีมปัจจุบัน/html' เช่น ../templates/rhuk_milkyway/html 'rhuk_milkyway' คือธีมปัจจุบันที่เปิดใช้งานอยู่
  • ทำการ copy ไฟล์จำนวน 2 ไฟล์ คือ 'index.html' and 'default.php' จากโฟลเดอร์ '../modules/mod_login/tmpl' มาไว้ที่โฟลเดอร์ 'mod_login' ที่สร้างขึ้นไว้ก่อนแล้ว
  • เปิดไฟล์ 'default.php' แล้วทำการแก้ไขโดย ใส่ comment ที่บรรทัดดังต่อไปนี้
<?php //echo JText::_('FORGOT_YOUR_PASSWORD'); ?></a> 
<?php //echo JText::_('FORGOT_YOUR_USERNAME'); ?></a> 

ผู้เขียน

  • ขันธ์ศิริ อาทร, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.