ติดต่อทีมพัฒนา ผู้ดูแลเว็บ

เว็บไซต์ควรจะมีเนื้อหาที่แสดงถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสาร อย่าให้ความสำคัญกับการติดต่อด้วย e-Mail หรือ Web board เพียงอย่างเดียว การระบุข้อมูลการติดต่อทีมพัฒนา หรือผู้ดูแลเว็บมีความสำคัญมาก Joomla ได้เตรียม Components Contact เป็นส่วนควบคุมโดยสามารถสร้างเนื้อหาได้หลายหมวด จึงต้องเริ่มจากการสร้างหมวดข้อมูลการติดต่อก่อน ด้วยคำสั่ง Components, Contacts, Categories

สามารถสร้างได้หลายหมวดดังนี้

เมื่อสร้างหมวดข้อมูลการติดต่อแล้ว ก็จะเป็นการสร้างรายการติดต่อด้วยคำสั่ง Components, Contacts, Contacts โดยรายการระบุเมื่อคลิกปุ่ม New ได้แก่

  • Name ระบุชื่อรายการติดต่อ เช่น Web Master
  • Category เลือกหมวดการติดต่อที่สร้างไว้ก่อนหน้า
  • Links to User กรณีที่มีการสร้างสมาชิกมากกว่า 1 สามารถระบุได้ว่าการติดต่อนี้ จะหมายถึงสมาชิกใด

จากนั้นก็ระบุข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

เมื่อระบุข้อมูลที่จำเป็นครบแล้วจึงคลิกปุ่ม Save และสร้าง Menu ควบคุมการแสดงผลต่อไป


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.