ข่าวประกาศอัตโนมัติแบบ RSS Feed

RSS ย่อมาจาก “Really Simple Syndication” ซึ่งอาจแปลเป็นไทยได้ว่า “การกระจายข่าวสารอย่างง่ายๆ” เป็นเทคโนโลยีที่นำข้อมูลที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้น ดึงมานำเสนอบนเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดภาระในการคัดลอกข่าวหรือเนื้อหา ได้ข่าวหรือเนื้อหาที่ปรับปรุงได้ตลอดเวลาเมื่อต้นฉบับเปลี่ยนแปลง

Joomla รองรับการทำงาน RSS โดยผ่านทาง Components, News Feed

โดยจะต้องเริ่มจากการสร้างหมวดข่าวก่อน คลิกที่ Categories จากนั้นคลิกปุ่ม News ระบุชื่อหมวดข่าว ดังตัวอย่าง

  • Title ชื่อหมวดข่าว
  • Published เลือก Yes เพื่อให้หมวดข่าวทำงาน

เมื่อคลิกปุ่ม Save จะปรากฏหมวดข่าว ดังนี้

สามารถสร้างหมวดข่าวประเภทอื่นๆ ได้ตามต้องการ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะเป็น การระบุ URL ของ RSS Feed จากเว็บผู้ให้บริการด้วยคำสั่ง Components, News Feeds, Feeds คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างรายการข่าวใหม่

  • Name ชื่อข่าวที่จะดึง เช่น ผู้จัดการ
  • Published เลือก Yes เพื่อให้รายการนี้ทำงาน
  • Category เลือกหมวดข่าว
  • Link ระบุ URL ของ RSS Feeds ที่ต้องการดึง
  • Number of Articles จำนวนข่าวที่ต้องการให้แสดงในหน้าเว็บ
  • Cache Time เวลา (วินาที) ที่ต้องการให้ปรับปรุงรายการข่าว

เมื่อได้กำหนดข้อมูลแล้วจึงคลิกปุ่ม Save


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.