สร้างคลังดาวน์โหลดเอกสาร

เมื่อนำเข้าแฟ้มเอกสารเข้าสู่ Media Manager แล้วขั้นถัดไปคือการนำลิงก์เอกสารไปยัง ionFiles โดยเลือกคำสั่ง

ปรากฏส่วนควบคุมการจัดการแฟ้มเอกสารดังนี้

คลิกปุ่ม New แล้วระบุข้อมูลเอกสารประกอบการทำลิงก์แฟ้มเอกสาร ดังนี้

ป้อนข้อมูลรายการที่จำเป็น ดังนี้

 • File Title ชื่อเอกสารที่ต้องการให้แสดงในหน้าเว็บ
 • File Name ชื่อแฟ้มเอกสาร
 • Description คำอธิบายเอกสาร
 • Version รุ่นของเอกสาร
 • Licenses type ประเภทลิขสิทธิ์ เช่น © คือ Copyright, (cc) คือ Creative Commons, Public Domain คือ ของสาธารณะ หรืออื่นๆ
 • Category หมวดของแฟ้มเอกสาร
 • Size ขนาดแฟ้มเอกสาร (ระบุหน่วยต่อท้ายเป็น KB หรือ MB)
 • Release Date วันที่เผยแพร่แฟ้มเอกสาร
 • File URL ส่วนสำคัญมากจะต้องระบุเป็น images/documents/ชื่อแฟ้มเอกสาร.ส่วนขยาย
 • Author เจ้าของแฟ้มเอกสาร

เมื่อระบุข้อมูลจำเป็นดังกล่าวแล้วก็คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึก

ขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างรายการเมนูควบคุม ionFiles ด้วยวิธีการสร้างเมนูที่เคยแนะนำไปก่อนแล้ว คือ เลือกคำสั่ง Menu, Main Menu คลิกปุ่ม New

เลือก ionFiles กำหนดชื่อรายการเมนู

เมื่อคลิกปุ่ม Save จะปรากฏรายการเมนูเพิ่มใน Main Menu และจะแสดงผลเมื่อคลิกเลือก ดังนี้


ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.