คลังภาพออนไลน์

“ภาพ” สื่อแทนข้อความที่ได้รับความสนใจมากสื่อหนึ่ง เว็บไซต์หากไม่นำเสนอภาพก็คงไม่สามารถเรียกผู้ชมได้มากเท่าที่ควร ดังนั้นการสร้างคลังภาพออนไลน์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้จำนวนผู้ชมเว็บสูงขึ้นได้

Joomla เตรียม Extension ที่เกี่ยวกับ Photo Gallery ไว้ให้เลือกใช้หลากหลายโดยดาวน์โหลดได้จากเว็บ http://www.joomla.org ทั้งนี้จะขอแนะนำการสร้างคลังภาพออนไลน์ด้วย Extension ชื่อ Ozio Gallery โดยไฟล์ติดตั้งคือ com_oziogallery-0.24.zip

การใช้งานจะต้องเริ่มจากการติดตั้ง Components ก่อนด้วยคำสั่ง Extension, Install/Uninstall

จากนั้น Browse เลือกไฟล์แล้วคลิกปุ่ม Upload File & Install เพื่อติดตั้ง

Component ที่ติดตั้งแล้วจะไปแสดงผลที่เมนู Components

เมื่อคลิกเลือก Components, Ozio Gallery จะปรากฏจอภาพดังนี้

แสดงว่า Components Ozio Gallery ติดตั้งได้สมบูรณ์ ขั้นตอนถัดไปคือการเตรียมภาพที่จะแสดงผล โดยควรเป็นภาพฟอร์แมต JPEG (.jpg) ขนาดความกว้างไม่เกิน 640 พิกเซล ชื่อไฟล์ภาพจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ ห้ามเว้นวรรค และ Upload ด้วย Media Manager ไปไว้ที่โฟลเดอร์ images/oziogallery

ขั้นตอนสุดท้ายคือ การสร้างรายการเมนูควบคุม Ozio Gallery โดยเลือกคำสั่ง Menu, Main Menu แล้วคลิกปุ่ม New

เลือก Ozio Gallery

กำหนดข้อความกำกับรายการเมนูในรายการ Joomla Ozio Gallery Components for Joomla เช่น คลังภาพ แล้วบันทึกด้วยปุ่ม Save

เมื่อแสดงผลทางหน้าเว็บจะปรากฏรายการเมนู และปรากฏผลคลังภาพดังนี้

เพียงเท่านี้ก็ได้คลังภาพไม่ยาก อีกทั้งมีลูกเล่นในการนำเสนอที่น่าสนใจมาก
นอกจากนี้โปรแกรมยังอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง Components, Ozio Gallery

จากนั้นคลิกปุ่ม Settings ปรากฏรายการเลือกรูปแบบการแสดงผลในรายการ Skin
รวมทั้งแท็บ Skin ย่อยที่ใช้ปรับแต่งการแสดงผลแต่ละ Skin ที่เลือก


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.