แบบสอบถามออนไลน์ (Poll)

เว็บไซต์ในปัจจุบันควรให้ความสำคัญกับผู้ชมเว็บ และมีข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ชมเว็บประกอบการพัฒนาปรับปรุง Poll เป็น Components ที่มากับ Joomla สำหรับสร้างแบบสอบถามออนไลน์จากผู้ใช้อย่างง่าย แสดงผลลัพธ์เป็นกราฟแท่งแนวนอน (Bar chart) ด้วยสีสันที่สวยงาม

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ทำได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง Components, Polls

คลิกปุ่ม New

ป้อนคำถามในรายการ Title: ตัวเลือกในรายการ Options: และการนำเสนอจากรายการ Published: โดยคลิกเลือกรายการ Published เป็น Yes เพื่อให้ Poll ที่สร้างเผยแพร่ให้กับผู้ชมจากนั้นคลิกปุ่ม Save

เมื่อสร้าง Poll แล้วขั้นถัดไปเป็นการแสดงผล Polls บนหน้าเว็บ โดยเลือกคำสั่ง Extensions, Module Manager จากนั้นคลิกปุ่ม New เพื่อสร้าง Module ใหม่

คลิกที่รายการ Poll ตั้งชื่อ Poll ในรายการ Title และเลือก Poll จากรายการ Select pollทั้งนี้สามารถเลือกตำแหน่งที่จะแสดงผล Poll ด้านซ้ายหรือด้านขวาของจอภาพจากรายการ Position

คลิกปุ่ม Save และคลิกปุ่ม Preview เพื่อแสดงผลจากหน้าเว็บไซต์


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.